LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kun. Stanislovo Piotrovskio paskyrimas Balbieriškio klebonu. Su vyskupo parašu ir antspaudu].

51729.pdf
Dydis: 1.286Mb

Dokumentas kolekcijoje: