LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Įspėjimasis raštas Jonui Gregorevičiui ir Jadvygai Stanislavovnai Motovičiūtei Giniotams, gyv. Pramedžiavos dvare; liečia bajorų Giniotų, Agripų, Uvainių, Jamontų bylą dėl Balčių dvaro [...]].

51731.pdf
Dydis: 1.595Mb

Dokumentas kolekcijoje: