LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Pranešimas apie nuvykimą į Balčių dvarą ir šaukimo įteikimą Konstancijai iš Žolondovskių Mikalojienei Jesmanienei byloje su Jonu Bičkevičiumi].

51736.pdf
Dydis: 1.230Mb

Dokumentas kolekcijoje: