THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Neturtingo bajoro Jono Butkevičiaus, gyvenančio Upainiuose skundas savo ir savo žmonos Anastazijos Sakovičiūtės vardu prieš Žemaitijos bajorus Pranciškų Mikolajevičių ir Zofiją iš Šostovickių Jesmanus dėl sumušimo ir dėl kitokių skriaudų].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-11T11:08:08Z
dc.date.available 2017-07-11T11:08:08Z
dc.date.issued 1692
dc.identifier.other F43-5622
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9585
dc.description.abstract Yra vaznio Kazimiero Jono Butkevičiaus paliudijimas. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-07-11T11:08:08Z No. of bitstreams: 1 51738.pdf: 3408812 bytes, checksum: 025876848ec53dc7fcfa50e703a196ef (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-11T11:08:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51738.pdf: 3408812 bytes, checksum: 025876848ec53dc7fcfa50e703a196ef (MD5) en
dc.language pl -
dc.language sla -
dc.relation.isformatof [Neturtingo bajoro Jono Butkevičiaus, gyvenančio Upainiuose skundas savo ir savo žmonos Anastazijos Sakovičiūtės vardu prieš Žemaitijos bajorus Pranciškų Mikolajevičių ir Zofiją iš Šostovickių Jesmanus dėl sumušimo ir dėl kitokių skriaudų]. 1692. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051738 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Neturtingo bajoro Jono Butkevičiaus, gyvenančio Upainiuose skundas savo ir savo žmonos Anastazijos Sakovičiūtės vardu prieš Žemaitijos bajorus Pranciškų Mikolajevičių ir Zofiją iš Šostovickių Jesmanus dėl sumušimo ir dėl kitokių skriaudų]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51738.pdf
Size: 3.250Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account