LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Neturtingo bajoro Jono Butkevičiaus, gyvenančio Upainiuose skundas savo ir savo žmonos Anastazijos Sakovičiūtės vardu prieš Žemaitijos bajorus Pranciškų Mikolajevičių ir Zofiją iš Šostovickių Jesmanus dėl sumušimo ir dėl kitokių skriaudų].

51738.pdf
Dydis: 3.250Mb

Dokumentas kolekcijoje: