LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Mirkliškių palivarko apyskaitose už 1837-1840 metus susidariusių trūkumų ir perteklių sąrašas].

51312.pdf
Dydis: 3.587Mb

Dokumentas kolekcijoje: