LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Mirkliškių palivarko valstiečių ir jiems užskaitytų mokesčių bei išmokėtų pinigų už grūdus, duotus kariuomenei 1812-1813 metais, apyskaita].

51315.pdf
Dydis: 11.75Mb

Dokumentas kolekcijoje: