LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Dvasinės kolegijos asesoriaus kan. M. Herburto nuomonė pijorų klieriko J. Vyšnevskio byloje dėl jo išmetimo iš vienuolyno]

Rankraščio tekstas
49372.pdf
Dydis: 2.036Mb

Dokumentas kolekcijoje: