LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos dekanato: Alšėnų (Galšios), Astravo, Ašmenos, Cicino, Gervėčių, Graužiškių, Krevo, Lasko, Norviliškių, Salų, Smurgainių, Surviliškių, Trobų, Varnionių, Žiupronių bažnyčių kunigų registracijos knyga].

51491.pdf
Dydis: 6.672Mb

Dokumentas kolekcijoje: