LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vyskupo rašto pijorų provincijolui Juozapui Krukovskiui dėl piniginių atsiskaitymų su Visuotinės globos valdyba juodraštis. Minimi kunigaikščiai Liubomirskiai ir Vilniaus pijorų vienuolynas]

Rankraščio tekstas
49374.pdf
Dydis: 478.9Kb

Dokumentas kolekcijoje: