LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Gardino pavieto Balios dvaro dokumentai: Jono ir Polonijos Kliukovskių raštas su Aleksandro (LDK did. kunig.) privilegija, duotas Ščasnui Uglikui ir Leono Grigorjevičiaus Kumpio turto pasidalinimo tarp paveldėtojų raštas].

51744.pdf
Dydis: 6.069Mb

Dokumentas kolekcijoje: