LMAVB elektroninis archyvas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) elektroniniame archyve saugomi skaitmeninti bibliotekos fondo dokumentai (kultūros paveldo bei mokslo šaltiniai, senosios knygos ir periodiniai leidiniai, rankraščiai, senieji atvirukai, piešiniai, fotografijos ir kt.), elektroniniai bibliotekos leidiniai (bibliografijos, katalogai, mokslo straipsniai, įvairiomis progomis išleisti leidiniai ir pan.)

Communities in DSpace