Show simple item record

dc.contributor Treinienė, Elena, sudaryt. lt
dc.date.accessioned 2017-09-22T08:12:09Z
dc.date.available 2017-09-22T08:12:09Z
dc.date.issued 1977 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/10007
dc.description.abstract „Rankraščių rinkinių rodyklėje“ suregistruoti Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriuje (dabar Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) saugojami fondai. Pateikiamas fondo pavadinimas ir numeris, saugojimo vienetų skaičius (nesutvarkytų fondų - laikinų saugojimo vienetų) ir chronologinės ribos. Atskirais atvejais pateiktos žinios apie fondo sudarytoją. Fondų aprašai sugrupuoti sistemine tvarka, o viduje išdėstyti abėcėlės seka. Pridėtas inventorinis fondų sąrašas ir sisteminis fondų sąrašas rusų kalba. lt
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (audrone.steponaitiene@mab.lt) on 2017-09-22T08:12:08Z No. of bitstreams: 1 183244.pdf: 14347452 bytes, checksum: b90a441394290783c0bf6d6dab370988 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-09-22T08:12:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 183244.pdf: 14347452 bytes, checksum: b90a441394290783c0bf6d6dab370988 (MD5) Previous issue date: 1977 en
dc.language lt
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės lt
dc.title Rankraščių rinkinių rodyklė lt
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 69 p.
dc.language.iso lt lt


Files in this item

183244.pdf
Size: 13.68Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account