LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

LMAVB archyvas

2017 m. liepos 29 - 30 d. vyks sistemos atnaujinimo darbai. 2017 July 29 - 30 d. the system will be going down for regular maintenance.

LMAVB elektroninis archyvas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) elektroniniame archyve saugomi skaitmeninti bibliotekos fondo dokumentai (kultūros paveldo bei mokslo šaltiniai, senosios knygos ir periodiniai leidiniai, rankraščiai, senieji atvirukai, piešiniai, fotografijos ir kt.), elektroniniai bibliotekos leidiniai (bibliografijos, katalogai, mokslo straipsniai, įvairiomis progomis išleisti leidiniai ir pan.)

Rinkiniai