THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Beriozos kartūzų vienuolyno ir bažnyčios (Pružanų dekanatas) vizitacijos aktas].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-09-22T11:14:02Z
dc.date.available 2017-09-22T11:14:02Z
dc.date.issued 1830 lt
dc.identifier.other F43-5690
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/10018
dc.description.abstract Aprašyta bažnyčia, jos inventorius, vienuolyno pastatai, oranžerėja, bravoras; Beriozos palivarko pastatai, bravoras, žemė; Busežo palivarko pastatai, karčiama, bravorai; Rinkevičių palivarko pastatai ir žemė, duota visų palivarkų suvestinė: pasėliai, gyvuliai, prievolės, pajamos ir išlaidos, žinios apie pagrindines sumas, vienuolyno kasa, vienuoliai, biblioteka. lt
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-09-22T11:14:00Z No. of bitstreams: 1 51806.pdf: 69655146 bytes, checksum: d984b2c9955e3a6f4a01167fbd00522c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-09-22T11:14:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51806.pdf: 69655146 bytes, checksum: d984b2c9955e3a6f4a01167fbd00522c (MD5) Previous issue date: 1830 en
dc.relation.isformatof [Beriozos kartūzų vienuolyno ir bažnyčios (Pružanų dekanatas) vizitacijos aktas]. 1830. 43 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051806 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Beriozos kartūzų vienuolyno ir bažnyčios (Pružanų dekanatas) vizitacijos aktas]. lt
dc.type Rankraštis lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

51806.pdf
Size: 66.42Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account