THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Trinitoriai (Vilniaus kapitulos fondas. F43. Bažnytinių įstaigų bendro pobūdžio dokumentai)