THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych: podłług wydania szesnastego układu roślin Linneusza

Show simple item record

dc.creator Jundzilas, Juozas lt
dc.date.accessioned 2015-04-20T11:08:40Z
dc.date.available 2015-04-20T11:08:40Z
dc.date.issued 1830 lt
dc.identifier.other L-19/879
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1456
dc.description JUNDZILAS, Juozas (Józef Jundziłł) *1794-01-06 Armonuose (Hormany, Šalčininkų raj.) †1877-04-05 Vilniuje, botanikas, floristas. VU profesoriaus Stanislovo Bonifaco Jundzilo (Stanisław Bonifacy Jundziłł, 1761-1847) sūnėnas. Mokėsi Barūnų (Баруны, Baltarusija) bazilijonų mokykloje. 1810 atvyko į Vilnių, baigė VU gimnaziją. 1812-1817 studijavo VU Fizikos ir matematikos fakultete. Nuo 1814 dirbo VU Botanikos sode. Gavęs stipendiją, 1817-1820 tobulinosi Vokietijoje, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, klausė paskaitų, lankėsi gamtos muziejuose, botanikos soduose. 1821 surengė ekspediciją, kurios metu tyrė Lietuvos (Šventosios, Nevėžio, Nemuno žemupio ir Žemaitijos) florą, surinko 543 augalų rūšis. Dalis surinktos kolekcijos saugoma Lenkijos MA V. Šaferio botanikos instituto herbariume. 1823-1832 VU botanikos, mineralogijos dėstytojas, nuo 1828 profesorius. 1824-1832 VU gamtos mokslų katedros vedėjas. Nuo 1825 vadovavo Botanikos sodui, atvėrė jį vilniečiams, siekė sužadinti miestiečių domėjimąsi augalais, dalijo sėklas ir sodinukus. Tyrė Vilniaus apylinkių florą, periodinėje spaudoje paskelbė mokslinių straipsnių, kūrė lenkų botanikos terminiją. Svarbiausias veikalas: "Laukinių ir sukultūrintų Lietuvos, Voluinės, Podolės ir Ukrainos augalų aprašymas" (Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych, 1830). Literatūra: Jukonienė, Ilona. J. Jundzilo indėlis į Lietuvos briofloros tyrimus. In: Briologiniai archyvai - Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas. Vilnius, 2018, p. 19-30. Prieiga per internetą: http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/documents/lediniai/Knyge%20tekstai/Samanos%20web.pdf. Žiūrėta 2019-03-15; Jundzilas Juozapas. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, p. 773; Köhler, Piotr. Józef Jundziłł (1794-1877) : materiały do biografii. In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2004, R. 49, nr 4, p. 83–117; Juozapas Jundzilas. In: Vilniaus Bernardinų kapinės, 1810-2010 / sudarytoja Vida Girininkienė. Vilnius : Versus aureus, 2010, p. 234-235; Kosiek, Zdisław. Jundziłł Józef . In: Polski Słownik Biograficzny. Wrocław, etc., 1968, t. 11, p. 319-320. (Parengė Aida Grybienė). InC – galioja autorių teisės.
dc.description.abstract 1830 Vilniuje Juozapo Zavadzkio spaustuvėje išspausdintas veikalas "Laukinių ir sukultūrintų Lietuvos, Voluinės, Podolės ir Ukrainos augalų aprašymas", kuriame remiantis Karlo Linėjaus (Carl von Linné, 1707-1778) augalų klasifikavimo sistema, aprašoma apie 667 pavadinimų floros pavyzdžių - medžių, krūmų, žolinių augalų, gėlių, grybų, samanų, kerpių ir kt. Knygos pratarmėje aptariamas medžiagos išdėstymas, pateikiamas leidinyje vartojamų naujų terminų lenkų ir lotynų kalbomis sąrašas, panaudotos literatūros rodyklė. Augalai detaliai apibūdinami lenkų ir lotynų kalbomis. Knygos pabaigoje spausdinamas pavadinimų lenkų ir lotynų kalbomis sąrašas (iš viso su sinonimais išvardinti 735 pavadinimai). (Parengė Aida Grybienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-04-20T11:08:40Z No. of bitstreams: 1 262540.pdf: 178685228 bytes, checksum: aff72bce8b66fab3680cc074b4972ef3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-04-20T11:08:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 262540.pdf: 178685228 bytes, checksum: aff72bce8b66fab3680cc074b4972ef3 (MD5) Previous issue date: 1830 en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Jundzilas, Juozas, 1794-1877.: Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych: podłług wydania szesnastego układu roślin Linneusza / przez Józefa Jundziłła, professora botaniki w Cesarskim Wileńskim Uniwersytecie, Towarzystwa Mineralogicznego w Jenie i Badawczów przyrodzenia w Lipsku członka. Wilno : Józef Zawadzki, 1830. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000191046 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych: podłług wydania szesnastego układu roślin Linneusza lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

191046.pdf
Size: 216.2Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account