THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku kościoła świętego rzymsko-katolickiego na cały rok zebrane : z przydaniem nowych pieśni

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-04-20T11:37:08Z
dc.date.available 2015-04-20T11:37:08Z
dc.date.issued 1820 lt
dc.identifier.other L-19/68//78061
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1464
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-04-20T11:37:08Z No. of bitstreams: 1 262553.pdf: 206399661 bytes, checksum: 7ec3e23fb074562c850bae76b8410fdb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-04-20T11:37:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 262553.pdf: 206399661 bytes, checksum: 7ec3e23fb074562c850bae76b8410fdb (MD5) Previous issue date: 1820 en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku kościoła świętego rzymsko-katolickiego na cały rok zebrane : z przydaniem nowych pieśni. W Grodnie : nakładem i kosztem XX. Bazylianów supraślskich, 1820. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000262553 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku kościoła świętego rzymsko-katolickiego na cały rok zebrane : z przydaniem nowych pieśni lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

Knygos tekstas
262553.pdf
Size: 196.8Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account