Show simple item record

dc.contributor Kisielienė, Bronislava, sudaryt.
dc.contributor Pukėnienė, Rasa, red.
dc.date.accessioned 2015-05-20T11:25:17Z
dc.date.available 2015-05-20T11:25:17Z
dc.date.issued 2012 -
dc.identifier.isbn 9789986498605
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1823
dc.description.abstract Ši teisininko, advokato, visuomeninko ir politinio veikėjo Tado Vrublevskio gyvenimo ir veiklos rodyklė buvo išleista 2012 metais, minint Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-o metų jubiliejų. Leidinio pradžioje randame kelis straipsnius apie T. Vrublevskį ir jo veiklą. Didžiausia leidinio dalį užima rodyklė, kuri susideda iš 3 dalių. Pirmoji dalis - Tado Vrublevskio darbai, antroji - literatūra apie jį, ir trečioji - ikonografija. Medžiaga rodyklėje išdėstyta chronologine tvarka, skyriuose ir poskyriuose - abėcėline. Publikacijų turinį atskleidžia anotacijos. Leidinio pabaigoje pateikiamas sutrumpinimų sąrašas ir asmenvardžių rodyklė. Literatūra apie Tadą Vrublevskį rinkta iš enciklopedijų, žinynų, mokslinių rinkinių, knygų, įvairių periodinių leidinių, publikuotų mokslo darbų literatūros sąrašų ir interneto. Peržiūrėti svarbiausi leidiniai, išleisti T. Vrublevskio gyvenimo metais. Vėlesnio laikotarpio knygos ir periodiniai leidiniai buvo atrenkami atsižvelgiant į T. Vrublevskio jubiliejines datas ir minėjimus. Bibliografijos rodyklei medžiaga rinkta tiek Lietuvos tiek užsienio bibliotekų fonduose.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-05-20T11:25:17Z No. of bitstreams: 1 298516.pdf: 14275449 bytes, checksum: 94943b790db85bb69ee8585d2f24abc3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-20T11:25:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 298516.pdf: 14275449 bytes, checksum: 94943b790db85bb69ee8585d2f24abc3 (MD5) Previous issue date: 2012 en
dc.language en -
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Tadas Vrublevskis : mintys ir darbai -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 260 p.


Files in this item

298516.pdf
Size: 13.61Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account