Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-06-05T11:22:46Z
dc.date.available 2018-06-05T11:22:46Z
dc.date.issued 1700 lt
dc.identifier.other F17-138
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/20565
dc.description.abstract Išrašai iš Gardino pavieto pilies teismo, Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo knygų, Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Augusto II Sakso ir Stanislovo Leščinskio, įvairių kitų asmenų raštai, Gardino paviete esančių palivarkų, vienuolynų inventoriai. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-06-05T11:22:46Z No. of bitstreams: 1 77173.pdf: 776557710 bytes, checksum: 19a4e3dbcbb38f98a49e6d85fd1db6a6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-06-05T11:22:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77173.pdf: 776557710 bytes, checksum: 19a4e3dbcbb38f98a49e6d85fd1db6a6 (MD5) Previous issue date: 1700 en
dc.relation Rankraščių kolekcija B3. F17, Teisiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077173 lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Su Gardino pavietu susijusių dokumentų rinkinys] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 303 lap. ; 35,5x21 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso pl lt


Files in this item

77173.pdf
Size: 740.5Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account