THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Я, Миколай Миколаевич Радивиловича, воевода вилен’ский... вызнаваю... что есми мел право перед господарем...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-07-23T05:53:31Z
dc.date.available 2018-07-23T05:53:31Z
dc.date.issued 1514-02-23 lt
dc.identifier.other F1-55
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21076
dc.description.abstract Vilniaus vaivados, Goniondzo valdos savininko Mikalojaus Radvilos raštas apie jo susitaikymą su savo kaimynu, Tikocino savininku, Polocko vaivada Albertu Goštautu, kuriuo nustato ribą tarp abiejų valdų ruože nuo Višovato vietovės, per Nereslios upę iki Narevo ir aukštyn iki Supraslios žiočių; nusako abiejų valdų gyventojų teises į ūkinius naudmenis paribio vandenyse ir miškuose. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-07-23T05:53:31Z No. of bitstreams: 1 77428.pdf: 9215642 bytes, checksum: f2e11891e1350fdf0a078220edcf5490 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-07-23T05:53:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77428.pdf: 9215642 bytes, checksum: f2e11891e1350fdf0a078220edcf5490 (MD5) Previous issue date: 1514-02-23 en
dc.relation Pergamentų rinkinys B1. F1, XVI a.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077428 lt
dc.subject Pergamentai lt
dc.subject Narevo upė (Baltarusija ir Lenkija)
dc.subject Supraslė (Lenkija)
dc.title Я, Миколай Миколаевич Радивиловича, воевода вилен’ский... вызнаваю... что есми мел право перед господарем... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 53 eilutės ; 51x55+9,5.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso be lt


Files in this item

77428.pdf
Size: 8.788Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account