THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Seminaras „Elektroninių knygų komplektavimas akademinėse bibliotekose“

Show simple item record

dc.creator Venclovienė, Ana lt
dc.date.accessioned 2015-06-10T10:49:35Z
dc.date.available 2015-06-10T10:49:35Z
dc.date.issued 2014-09-29 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2152
dc.description.abstract Elektroninės arba skaitmeninės knygos atsirado neseniai, tačiau dėl itin sparčios informacinių technologijų kaitos jau įsitvirtino ir tapo mūsų kasdienybės dalimi. Svarbiausias veiksnys, lemiantis skaitmeninių knygų paklausą ir tolesnį jų skaičiaus didėjimą, yra per šį laikotarpį užaugusi visai nauja skaitmeninių produktų ir paslaugų vartotojų karta. Ši karta jau neįsivaizduoja savo gyvenimo be skaitmeninio pavidalo informacijos. Apie šį reiškinį, jo vystymąsi bei problemas rugsėjo 25 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vykusiame seminare „Elektroninių knygų komplektavimas akademinėse bibliotekose“ pranešimą skaitė A. Venclovienė (LMAVB Komplektavimo sk.). Seminare klausytojai buvo supažindinti su pagrindiniais elektroninių knygų elementais, formatų ir skaitymo įrenginių rūšimis. Pranešėja pabrėžė elektroninio formato svarbą leidžiant mokslinę literatūrą: prieinamumą, automatinį citavimą, paiešką visame tekste, teksto žymėjimą ir išsaugojimą, turinio personalizavimą ir kitus privalumus. Todėl šiuo klausimu yra labai svarbi ne tik leidyklų, bet ir akademinių bibliotekų pozicija. Taip pat A. Venclovienė pristatė pagrindinius elektroninių knygų tiekėjus pasaulyje ir Lietuvoje, vyraujančius prenumeratos / pardavimo modelius, licencinių teisių lygius bibliotekose. Seminaro metu kilo diskusijos dėl elektroninių knygų formatų pakeitimo, įsigijimo modelių, privalomojo egzemplioriaus. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-10T10:49:35Z No. of bitstreams: 1 El_ knygos-2014-09-Ana-Vencloviene.pptx: 7164776 bytes, checksum: 73380b8008e67b11ca41c15c2897d1eb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-10T10:49:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 El_ knygos-2014-09-Ana-Vencloviene.pptx: 7164776 bytes, checksum: 73380b8008e67b11ca41c15c2897d1eb (MD5) Previous issue date: 2014-09-29 en
dc.language lt -
dc.title Seminaras „Elektroninių knygų komplektavimas akademinėse bibliotekose“ -
dc.type Archyvinis -
dc.type Pateiktys -


Files in this item

El_ knygos-2014-09-Ana-Vencloviene.pptx
Size: 6.832Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account