THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Wiersz z okoliczności powrótu do zdrowia Jędrzeia Sniadeckiego, folozofii i medycyny doktora, chemii w Wilenskim imperatorskim uniwersytecie zwyczaynego publicznego professora, szłonka Towarzystwa przyiacioł nauk w Warszawie, i Medycznego w Wilnie towarzystwa, prezydenta : 1807 kwietnia 17 dnia / [D.B.] [Jan Ignacy Moll]

Show simple item record

dc.creator Moll, Jan Ignacy lt
dc.date.accessioned 2019-03-04T12:48:54Z
dc.date.available 2019-03-04T12:48:54Z
dc.date.issued 1807 lt
dc.identifier.other L-19/1439
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/22538
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-03-04T12:48:54Z No. of bitstreams: 1 360521.pdf: 3471912 bytes, checksum: 03bf94f4fe31062eaf8dfa3968bbb82c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-03-04T12:48:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 360521.pdf: 3471912 bytes, checksum: 03bf94f4fe31062eaf8dfa3968bbb82c (MD5) Previous issue date: 1807 en
dc.relation.isformatof Wiersz z okoliczności powrótu do zdrowia Jędrzeia Sniadeckiego, folozofii i medycyny doktora, chemii w Wilenskim imperatorskim uniwersytecie zwyczaynego publicznego professora, szłonka Towarzystwa przyiacioł nauk w Warszawie, i Medycznego w Wilnie towarzystwa, prezydenta : 1807 kwietnia 17 dnia / [D.B.] [Jan Ignacy Moll], Wilno : [s.n.], [1807] (w Wilnie : drukiem Jozefa Zawadzkiego) lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000360521 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Wiersz z okoliczności powrótu do zdrowia Jędrzeia Sniadeckiego, folozofii i medycyny doktora, chemii w Wilenskim imperatorskim uniwersytecie zwyczaynego publicznego professora, szłonka Towarzystwa przyiacioł nauk w Warszawie, i Medycznego w Wilnie towarzystwa, prezydenta : 1807 kwietnia 17 dnia / [D.B.] [Jan Ignacy Moll] lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

360521.pdf
Size: 3.311Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account