THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Elenchus Insectorum collectorum opera et studio Medici 1mi Class. quondam Universitatis Vilnensis Aniceti Renier in teritorio Vilnensi anno 1840 / Renier Anicetus.

Show simple item record

dc.creator Renier, Anicety, 1804-1877. lt
dc.date.accessioned 2019-12-05T12:27:10Z
dc.date.available 2019-12-05T12:27:10Z
dc.date.issued 1859-11-28 lt
dc.identifier.other F9-758
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/25153
dc.description RENIER (RENIGER, REGNIER), Anicety (Anicetas Renigeris, Renjeras) *1804 Liubline(?) †1877-12-24 Vilniuje, gydytojas, politikos veikėjas, bibliotekininkas. Vilniaus universitete (VU) baigė medicinos ir chirurgijos studijas (1831), gydytojas (1835). Dalyvavo sukilime (1831), bataliono gydytojas. Prisidėjo prie Druskininkų kurorto raidos; kurorto gydytojas (nuo 1838). Nuo 1842 – Vilniaus medicinos draugijos narys, pirmasis draugijos bibliotekininkas, įdėjo daug pastangų tvarkydamas 5000 tomų biblioteką. Lenkų demokratinės draugijos ("Towarzystwo Demokratyczne Polskie") šalininkas, prisidengdamas vieša biblioteka savo bute Vilniuje įkūrė nelegalią anticarinę biblioteką (1840). Suimtas (1846) ir ištremtas į Nerčinsko sidabro kasyklą 15 metų katorgos darbams. Grįžęs po amnestijos vėl tapo Vilniaus medicinos draugijos bibliotekininku (nuo 1856 iki mirties); Vilniaus archeologinės komisijos narys. Birštono kurorto gydytojas, tyrė mineralinius vandenis. Paruošė du išsamius Vilniaus medicinos draugijos bibliotekos katalogus. Parašė apie Druskininkų (žurnale "Tygodnik Petersburski", 1841, lenk.) ir Birštono ("Gazeta lekarska" priedas, Varšuva, 1875, lenk.) mineralinius vandenis, paskelbė "Naujausius praktinius kai kurių gydytojų pastebėjimus" (1862, lenk.), "Vilniaus imperatoriškosios medicinos draugijos susirinkimų protokolus ir pranešimus" (1874, rus.) ir kt. Domėjosi Lietuvos istorija, raštija, karo ir medicinos bibliografija, gamta, kai kurie darbai liko rankraščiuose. Literatūra: Janowski, Ludwik. Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno: nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie: z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego, 1939, p. 362-363; Fajnhauz, Dawid. Anicety Renier - zapomniany działacz tajnego bibliotekarstwa polskiego w XIX wieku. In: Przegląd Biblioteczny, 26 (1), 1958, p. 173-180; Gądek, Wiesława. Renier Anicety, Regnier, Reniger. In: Słownik pracowników książki polskiej. [Pod redakcją Ireny Treichel]. Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, p. 749-750; Teresa Ostrowska. Renier (Renjer, Renié, Regnier, Reniger) Anicety (1804-1877). In: Polski słownik biograficzny, t. 31/1, z. 128. Kraków [etc.]: Polska Akademia Umiejętności: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988, p. 109-110. (Parengė Gita Drungilienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Vilniaus teritorijoje 1840 m. surinktų vabzdžių ir kitų nariuotakojų sisteminis sąrašas, sudarytas ir 1859 m. atnaujintas buvusio Vilniaus universiteto 1 klasės gydytojo Aniceto Renigerio. Sąraše išskirta 11 grupių, kurių didžiąją dalį sudaro vabzdžiai (plėviasparniai, vabalai, tinklasparniai, straubliuočiai, drugiai, dvisparniai, tiesiasparniai, besparniai), įrašyti ir kiti nariuotakojai (voragyviai, vėžiagyviai lygiakojai, šimtakojai). Iš viso sąrašą sudaro 359 pozicijos. (Parengė Gita Drungilienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2019-12-05T12:27:10Z No. of bitstreams: 1 79145.pdf: 33913688 bytes, checksum: 0be704d01d812388d7b38cdebf5b5d75 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-12-05T12:27:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 79145.pdf: 33913688 bytes, checksum: 0be704d01d812388d7b38cdebf5b5d75 (MD5) Previous issue date: 1859 en
dc.relation Bendrasis fondas. F9, Raidė R. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000079145 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Vilnius (Lietuva) lt
dc.title Elenchus Insectorum collectorum opera et studio Medici 1mi Class. quondam Universitatis Vilnensis Aniceti Renier in teritorio Vilnensi anno 1840 / Renier Anicetus. la
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 8 lap. ; 33,5x21,5.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

79145.pdf
Size: 32.34Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account