THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Bžozovskiai (Brzozowski) - Juozapui Julijonui Stanislovui Sapiegai.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-02-07T11:35:57Z
dc.date.available 2020-02-07T11:35:57Z
dc.date.issued 1737 lt
dc.identifier.other F139-355
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26130
dc.description.abstract Bžozovskių (Brzozowski) - Aleksandro ir Juozapo) - laiškai Vilniaus vyskupui koadjutoriui Juozapui Julijonui Stanislovui Sapiegai (1708-1754). Aleksandro Bžozovskio laiškuose prašoma vyskupo pagalbos sprendžiant nesutarimus su Bielsko vaivada Antanu Mykolu Potockiu (1702-1766). Juozapo Bžozovskio laiškuose aptariami vienuolių baltramiečių administruotų Vilniaus ir Vengruvo seminarijų bei mokyklos Balstogėje steigimo bei valdymo reikalai, taip pat galima vienuolijos plėtra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-02-07T11:35:57Z No. of bitstreams: 1 78274.pdf: 92361984 bytes, checksum: f68acbe35c55e63046c96f198c725449 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-02-07T11:35:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 78274.pdf: 92361984 bytes, checksum: f68acbe35c55e63046c96f198c725449 (MD5) Previous issue date: 1737 en
dc.relation Sapiegų korespondencija. F139, Laiškai: raidė "B (Б)". lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000078274 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Branicki, Jan Klemens, 1689-1771 lt
dc.subject Puzinas, Juozapas, 1690-1752
dc.subject Sapiega, Juozapas Julijonas, 1708-1754
dc.subject Sapieha, Michał Antoni, 1711-1760
dc.subject Balstogė (Lenkija)
dc.subject Kelcai (Lenkija)
dc.subject Mogiliavas (Baltarusija)
dc.subject Naugardukas (Baltarusija)
dc.subject Varšuva (Lenkija)
dc.subject Vilnius (Lietuva)
dc.subject Torunė (Lenkija)
dc.subject Laiškai
dc.subject Rankraščiai
dc.subject Sapiegų korespondencija
dc.subject Potockis, Antanas Mykolas
dc.subject Bžozovskis, Juozapas
dc.subject Bžozovskis, Aleksandras
dc.title [Laiškai] / Bžozovskiai (Brzozowski) - Juozapui Julijonui Stanislovui Sapiegai. lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 24+[6] lap. ; 23,5x18,9 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso pl lt


Files in this item

78274.pdf
Size: 88.08Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account