THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Жикгимонт Третий, Божю м[и]л[о]стью корол полский, великий кн[я]зь литовский, руский, пруский, жомоитский, мазовецкий, ифлянтский и королевъства Швецкого наблизший дедич и пришлый корол.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-02-10T08:32:18Z
dc.date.available 2020-02-10T08:32:18Z
dc.date.issued 1589-07-05 lt
dc.identifier.other F21-1216
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26148
dc.description.abstract Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto III Vazos raštas Oršos pavieto pakamariui Grigorijui Sapiegai, Oršos pavieto žemės teismo raštininkui Andrejui Voropajui ir valdovo dvarioniui Romanui Reutui Sležčinskiui, kuriuo šie skiriami komisarais byloje tarp Borisovo valsčiaus Ozdiatičių kaimo gyventojų ir Grigorijaus bei jo sūnaus Mikalojaus Podberezkių. Pasirašė: Лев Сапега канцлер Вел[икого] княз[ства] Литов[ского]. Pridėtas LDK didysis antspaudas. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-02-10T08:32:18Z No. of bitstreams: 1 72846.pdf: 4027214 bytes, checksum: 80efba628d813470c58d4fdf456562bb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-02-10T08:32:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72846.pdf: 4027214 bytes, checksum: 80efba628d813470c58d4fdf456562bb (MD5) Previous issue date: 1589-07-05 en
dc.relation Vilniaus baltarusių fondas. F21, Solomerickių giminės aktai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072846 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Sigismund, 1566-1632, Švedijos ir Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis lt
dc.subject Sapiega, Leonas, 1557-1633.
dc.subject Orša (Baltarusija)
dc.subject Barysavas (Baltarusija)
dc.title Жикгимонт Третий, Божю м[и]л[о]стью корол полский, великий кн[я]зь литовский, руский, пруский, жомоитский, мазовецкий, ифлянтский и королевъства Швецкого наблизший дедич и пришлый корол. lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 30x20.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso be lt


Files in this item

72846.pdf
Size: 3.840Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account