Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-03-26T11:15:05Z
dc.date.available 2020-03-26T11:15:05Z
dc.date.issued 1514 lt
dc.identifier.other F43-13633
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26353
dc.description.abstract Pabaisko altarijos apdovanojimo aktas, kuriuo našlė Margarita Petkevičienė Pabaisko altaristos ir Salako klebono Jurgio prašymu, atnaujina savo vyro Mykolo Petkevičiaus Pabaisko altarijos apdovanojimą ir dar prideda savo vyro testamentu jai užrašytą palikimą su Deltuvos dvareliu, 8 baudžiauninkus su šeimomis ir turtu, medaus, nelaisvus žmones. Įrašytas 1500 m. M. Petkevičiaus testamentas. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-03-26T11:15:05Z No. of bitstreams: 1 61490.pdf: 3362098 bytes, checksum: df2d3094110f339ceb77f90b7db353d8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-03-26T11:15:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 61490.pdf: 3362098 bytes, checksum: df2d3094110f339ceb77f90b7db353d8 (MD5) Previous issue date: 1514 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. : F43, Bažnytinės valdos: Pabaiskas. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000061490 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Pabaiskas (Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuva) lt
dc.title [Pabaisko altarijos apdovanojimo aktas]. lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 2 lap. ; 36,2x21,7.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt


Files in this item

61490.pdf
Size: 3.206Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account