Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-04-06T13:11:37Z
dc.date.available 2020-04-06T13:11:37Z
dc.date.issued 1816 lt
dc.identifier.other P-1332
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26356
dc.description Numeriai: 1816, T. 1 (1-4); 1817, T. 2 (5-8); 1818, T. 3 (10-12).
dc.description "Pamiętnik Magnetyczny Wileński" ("Vilniaus magnetizmo naujienos") - ketvirtinis mokslo populiarinimo žurnalas 1816-1818 leistas Vilniuje. Redaktorius ir leidėjas Ignacas Emanuelis Lachnickis (Lachnicki, Ignacy Emannuel, 1793-1826) - filosofijos daktaras, gyvūnų magnetizmo teorijos šalininkas ir propaguotojas Lietuvoje. Gyvūnų magnetizmas (magnétisme animal) (arba mesmerizmas) - vokiečių gydytojo ir teologo Franco Mesmerio (Mesmer, Franz Friedrich Anton, 1734-1815) XVIII a. sukurtas alternatyvus gydymo būdas, kuris rėmėsi magnetinių srovių - "fluidų", cirkuliavimo gyvuose organizmuose pseudomoksline teorija. Manyta, jog magnetinių srovių blokavimas žmogaus organizme sukelia įvairius negalavimus, tad įmanoma ligonį pagydyti atstatant "fluidų" srauto tekėjimą. Lachnickis magnetizmą traktavo kaip naują gamtos mokslo šaką ir siekė sužadinti mokslinį susidomėjimą šiuo reiškiniu. Žurnale daugiausia publikuoti redaktoriaus Ignaco Lachnickio, išradėjo, keliautojo ir rašytojo mistiko Antono Pošmano (Anton von Poschmann, 1758-1829), VU profesoriaus Jozefo Franko (Frank, Joseph, 1771-1842), kuris domėjosi magnetizmu ir tyrinėjo šį reiškinį, garsaus vokiečių gydytojo, natūropato Kristiano Vilhelmo Hufelando (Hufeland, Christian Wilhelm Friedrich, 1762-1836) darbai. Dauguma Vilniaus gydytojų magnetizmą laikė šarlatanizmu. Daktaras Mykolas Homolickis (Michał Homolicki, 1791-1861) žurnale "Dziennik Wileński" išspausdino kritinį straipsnį. Kiti, kaip teigė Lachnickis, bijodami prarasti stebuklingai išgijusius pacientus, pradėjo kovą su leidiniu, jo redaktoriumi ir skaitytojais. Teatre buvo pastatytas satyrinis spektaklis, Vilniuje ėjęs žurnalas "Wiadomości Brukowe" (Grindinio žinios) spausdino straipsnius, išjuokiančius Lachnickį. LITERATŪRA: Ostrowska, Teresa. Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie na Wileńszczyźnie w XIX wieku. In: Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. - 1968, T. 7, z. 1, p. 5-24. Prieiga per internetą: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n1/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n1-s5-24/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n1-s5-24.pdf. Žiūrėta 2021-01-11. (Parengė Aida Grybienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Ketvirtinis mokslo populiarinimo žurnalas 1816-1818 leistas Vilniuje. 1816-1817 spausdintas Juozapo Zavadzkio, 1818 - Pijorų spaustuvėje. Iš viso išėjo 3 tomai, 12 sąsiuvinių. Leidinys daugiausia skirtas magnetizmo teorijos bei praktikos klausimams, tačiau buvo spausdinama ir originalių bei iš užsienio kalbų verstų medicinos, farmacijos straipsnių. Gausu veterinarijos, ūkio, chemijos, astronomijos, mechanikos srities publikacijų. Žurnale taip pat buvo literatūros, teisės, meno skyriai, daug dėmesio skiriama filosofijos ir moralės klausimams. Spausdino skaitytojų korespondenciją. Kiekvieno tomo pabaigoje pateikiama turinio rodyklė. (Parengė Aida Grybienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-04-06T13:11:37Z No. of bitstreams: 7 126746m1817t2n5.pdf: 45635749 bytes, checksum: c05d34895d66d5cbce45847ac425ba7f (MD5) 126746m1817t2n6.pdf: 57721222 bytes, checksum: e757c04f3e78d56efadd4d8bf71c3e66 (MD5) 126746m1817t2n7.pdf: 49257421 bytes, checksum: 5c12714fd29b1124f555a941a429621c (MD5) 126746m1817t2n8.pdf: 57236611 bytes, checksum: c176f660314c49035976e7a693fc83c2 (MD5) 126746m1818t3n10.pdf: 46279821 bytes, checksum: c24d6cb8da409c2a8c8283812fcec134 (MD5) 126746m1818t3n11.pdf: 49235895 bytes, checksum: bd793a62a77d8614a2fc25a9e759cc96 (MD5) 126746m1818t3n12.pdf: 42064207 bytes, checksum: 070bce269ab22b2c597ff63ea5bd253b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-04-06T13:11:37Z (GMT). No. of bitstreams: 7 126746m1817t2n5.pdf: 45635749 bytes, checksum: c05d34895d66d5cbce45847ac425ba7f (MD5) 126746m1817t2n6.pdf: 57721222 bytes, checksum: e757c04f3e78d56efadd4d8bf71c3e66 (MD5) 126746m1817t2n7.pdf: 49257421 bytes, checksum: 5c12714fd29b1124f555a941a429621c (MD5) 126746m1817t2n8.pdf: 57236611 bytes, checksum: c176f660314c49035976e7a693fc83c2 (MD5) 126746m1818t3n10.pdf: 46279821 bytes, checksum: c24d6cb8da409c2a8c8283812fcec134 (MD5) 126746m1818t3n11.pdf: 49235895 bytes, checksum: bd793a62a77d8614a2fc25a9e759cc96 (MD5) 126746m1818t3n12.pdf: 42064207 bytes, checksum: 070bce269ab22b2c597ff63ea5bd253b (MD5) Previous issue date: 1967-06 en
dc.relation.isformatof Pamiętnik Magnetyczny Wileński / [redaktor Ignacy Emanuel Lachnicki], Wilno : drukiem Józefa Zawadzkiego, 1816-1818. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000126746 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Laikraščiai lt
dc.title Pamiętnik Magnetyczny Wileński lt
dc.type Žurnalas lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

1816, T. 1, Nr. 1 (pdf: 84.56Mb) View/Open
1816, T. 1, Nr. 2 (pdf: 84.90Mb) View/Open
1816, T. 1, Nr. 3 (pdf: 80.22Mb) View/Open
1816, T. 1, Nr. 4 (pdf: 62.13Mb) View/Open
1817, T. 2, Nr. 5 (pdf: 43.52Mb) View/Open
1817, T. 2, Nr. 6 (pdf: 55.04Mb) View/Open
1817, T. 2, Nr. 7 (pdf: 46.97Mb) View/Open
1817, T. 2, Nr. 8 (pdf: 54.58Mb) View/Open
1818, T. 3, Nr. 10 (pdf: 44.13Mb) View/Open
1818, T. 3, Nr. 11 (pdf: 46.95Mb) View/Open
1818, T. 3, Nr. 12 (pdf: 40.11Mb) View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account