THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Bibliograficzne księgi wtóre rozbierają i pomnażają dzieło Jerzego Samuela Bandtkie historji biblioteki uniw. Jagiell. w Krakowie

Show simple item record

dc.creator Lelewel, Joachim lt
dc.date.accessioned 2020-08-19T11:29:42Z
dc.date.available 2020-08-19T11:29:42Z
dc.date.issued 1825 lt
dc.identifier.other F9-923
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/27815
dc.description LELEWEL, Joachim (Loelhoeffel; Lelevelis Joachimas) *1786-03-22 Varšuvoje – †1861-05-29 Paryžiuje – istorikas, kartografas, graviūrų meistras, geografas, kultūros mecenatas, numizmatikas, pedagogas, Vilniaus, Krokuvos, Briuselio universitetų profesorius. 1804–1808 studijavo VU filologiją; 1815–1818 ir 1822–1824 VU dėstė istoriją. Lelevelio kursai atitiko romantikų pasaulėžiūrą ir darė didžiulį poveikį studentams, ypač Adomui Mickevičiui bei jo draugams filomatams. Dėl filomatų ir filaretų bylos pašalintas iš universiteto. Vėliau gyveno Varšuvoje, iki 1830 m. paskelbė per 150 mokslo darbų iš istorijos. 1830–1831 sukilėlių vyriausybės tikėjimo reikalų ir švietimo ministras. 1831 emigravo į Paryžių, tapo lenkų emigracijos kairiojo sparno vadovu. 1833 ištremtas į Belgiją. Mirė Paryžiuje, plaidotas Monmartro kapinėse, 1929 m. perlaidotas Vilnuje Rasų kapinėse. Daug dėmesio skyrė ne tik Lenkijos, bet ir visuotinei istorijai. Plačiai taikė lyginamąjį metodą, naudojo ne tik rašytinius šaltinius, bet ir kitus – numizmatiką, heraldiką, archoeologiją. Sukūrė naujų mokslo šakų. Lelevelis manė, kad istorijos objektu yra visos klasės ir sluoksniai, tad darbuose dėmesys skiriamas socialiniams, ekonominiams klausimams. Išlikusios gausios numizmatikos, kartografijos kolekcijos bei biblioteka saugomos VU. LMAVB saugoma nemažai Lelevelio parašytų knygų, yra rankraščių, laiškų, darbų apie jį. LITERATŪRA: Kieniewicz, Stefan. Lelevel Joachim Józef Benedykt. In: Polski slownik biograficzny. T. 17/1. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972, p. 21–25; Piročkinas, Arnoldas; Šidlauskas, Algirdas. Mokslas senajame Vilniaus universitete. Vilnius: Mokslas, 1984, 328 p. (Lietuvos mokslo paminklai); Serejski, Marian Henryk. Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, 429 p.; Śliwinski, Artur. Joachim Lelewel : zarys biograficzny, lata 1786–1831. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1918, 456 p. (Parengė Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Joachimo Lelewelio knygos "Dvejetas bibliografinių knygų" antrojo tomo rankraštis. Knyga skirta Lietuvos ir Lenkijos spaustuvių, bibliotekų, rankšraštinės knygos istorijai, pateikiami bibliografijos teoriniai pradmenys ir kt. Nagrinėjamas ir praplečiamas Ježio Samuelio Bantkės (Jerzy Samuel Bandtkie) veikalas, Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos istorija. Rankraštis su redakciniais pataisymais, turiniu, klaidų sąrašu ir cenzoriaus Ignoto Reškos (Reszka) leidimu spausdinti (1825 06 26). (Parengė Gita Drungilienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-08-19T11:29:42Z No. of bitstreams: 1 79528.pdf: 454171164 bytes, checksum: dc853b5b6590a423335422eb30deccbd (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-08-19T11:29:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 79528.pdf: 454171164 bytes, checksum: dc853b5b6590a423335422eb30deccbd (MD5) Previous issue date: 1825 en
dc.relation Bendrasis fondas. F9, Raidė L. lt
dc.relation.isformatof Bibliograficzne księgi wtóre rozbierają i pomnażają dzieło Jerzego Samuela Bandtkie historji biblioteki uniw. Jagiell. w Krakowie / Joachim Lelewel. [Vilnius], 1825. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000079528 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Bandtkie, Jerzy Samuel lt
dc.title Bibliograficzne księgi wtóre rozbierają i pomnażają dzieło Jerzego Samuela Bandtkie historji biblioteki uniw. Jagiell. w Krakowie lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 187 lap. ; 24,5x20,5 ir mažiau. lt
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso pl lt


Files in this item

79528.pdf
Size: 433.1Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account