Show simple item record

dc.creator Jablonskis, Jonas lt
dc.date.accessioned 2020-08-24T11:13:47Z
dc.date.available 2020-08-24T11:13:47Z
dc.identifier.other F99-35
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/27840
dc.description JABLONSKIS, Jonas *1860-12-30 Kubilėlių kaime (Būblelių valsčiuje, Marijampolės apskrityje) †1930-02-23 Kaune, kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas (naudojo slapyvardžius Obelaitis, Rygiškių Jonas, Petras Kriaušaitis). Mokėsi Marijampolės gimnazijoje (1872-1881, baigė aukso medaliu). Studijavo klasikinę filologiją Maskvos universiteto Istorijos ir filologijos fakultete (1881-1885), gavo literatūros kandidato laipsnį (1888). Mintaujos (dabar Jelgava; 1889-1896), Revelio (dabar Talinas; 1896-1900) gimnazijų mokytojas. Dėl lietuviškos spaudos draudimo nesilaikymo (bendradarbiavo "Varpe") ištremtas į Pskovą (1902-1903). Rusijos mokslų akademijos pavedimu redagavo Antano Juškos lietuvių-lenkų-rusų kalbų žodyno dalį (1896-1904). Gyveno ir dirbo Šiauliuose (tvarkė V. Zubovo bibliotekai perduotą Šiaulių ekonomijos archyvą), Vilniuje, Panevėžyje. 1908-1914 - etatinis gimnazijos mokytojas Breste, Gardine, Veliže (Vitebsko gub.), lietuvių gimnazijos Voroneže mokytojas (1915-1918), po karo grįžo į Vilnių silpnos sveikatos, nebegalėjo vaikščioti, vėliau – ir rašyti. Nepaisant to, nuo 1919 gyvendamas Kaune, intensyviai dirbo, dėstė kursuose, Lietuvos universitete (1922-1926), garbės profesorius (1922). Kūrė ir normino lietuvių bendrinę kalbą, pateikė jos norminimo pricipus (rėmėsi gyvąja kalba ir tautosaka), suformavo dabartinę lietuvių kalbos abėcėlę, sukūrė daug naujų kalbos, matematikos terminų, įvedė dabar vartojamus linksnių, savaitės dienų pavadinimus. Su kitais vertė vadovėlius bei grožinę literatūrą, redagavo kitų rašytojų kūrinius. Išspausdino apie 460 straipsnių, tekstų. Svarbiausi veikalai: "Lietuviškos kalbos gramatika" (1901, Petro Kriaušaičio slapyvardžiu; bendrinės kalbos pagrindu įtvirtino kauniškių tarmę, nustatė kalbos norminimo programą); "Lietuvių kalbos gramatika" (1919, 19222; turėjo didelę reikšmę lietuvių kalbos rašybai ir skyrybai), "Lietuvių kalbos vadovėlis" (1925; kirčiuotas, vidurinėms mokykloms); "Lietuvių kalbos sintaksė" (1911); "Linksniai ir prielinksniai" (1928). Rankraštinis palikimas saugomas LMAVB RS (F99): medžiaga lietuvių kalbos žodynui (kartoteka, juodraščiai), redaguotų Žemaitės kūrinių korektūriniai atspaudai, Jono Šliūpo rinkta lietuvių tautosakos kartoteka, kiti dokumentai. Literatūra: Piročkinas, Arnoldas. Prie bendrinės kalbos ištakų: J. Jablonskio gyvenimas ir darbai, 1860-1904. Vilnius: Mokslas, 1977; Piročkinas, Arnoldas. J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas: 1904-1930. Vilnius: Mokslas, 1978; Jono Jablonskio laiškai. Sudarė, įvadą, paaiškinimus parašė ir laiškus išvertė Arnoldas Piročkinas. Vilnius: Mokslas, 1985; Piročkinas, Arnoldas. Jono Jablonskio kalbos taisymai. Kaunas: Šviesa, 1986; Vidžiūnas, Arvydas. Jono Jablonskio akcentologija: Jonas Jablonskis bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo kodifikacijos istorijoje. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997; Atsiminimai apie Joną Jablonskį. [Sudarytojos Giedrė Čepaitienė, Lionė Lapinskienė]. Vilnius: Gimtasis žodis, 2010. (Parengė Gita Drungilienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Kupiškėnų tarmės gramatikos ir kirčiavimo pavyzdžiai. Surašyti atskiri žodžiai (pagal abėcėlės raides: ė, e, n, a, l, ł), pateikti žodžių linksniavimo, asmenavimo pavyzdžiai. Užrašytos atskiros frazės, kai kurie žodžiai ar frazės paaiškinti, yra pavienių pastabų rusų k. Visi žodžiai sukirčiuoti. (Parengė Gita Drungilienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-08-24T11:13:47Z No. of bitstreams: 1 79531.pdf: 39052560 bytes, checksum: f843026222d020d0a2dba1cd59d064f7 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-08-24T11:13:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 79531.pdf: 39052560 bytes, checksum: f843026222d020d0a2dba1cd59d064f7 (MD5) Previous issue date: null en
dc.relation Jablonskis Jonas. F99, Tarmiški žodžiai ir posakiai. lt
dc.relation.isformatof Kūpiškis. Valiukiškis, (Kuisanai) : Tylák, vařla, klausýk, kū dãdā sõko / [Jonas Jablonskis]. [S. l., s. a.]. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000079531 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject rankraščiai lt
dc.subject Kupiškio kraštas (Lietuva) lt
dc.subject Jablonskio Jono fondas
dc.subject Jablonskis, Jonas, 1860-1930
dc.title Kūpiškis. Valiukiškis, (Kuisanai) lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 18 lap. ; 18x22 ir mažiau. lt
dc.format.mimetype application/ pdf lt
dc.language.iso lt lt
dc.language.iso ru lt


Files in this item

79531.pdf
Size: 37.24Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account