Show simple item record

dc.creator Groddeck, Gotfryd Ernest lt
dc.date.accessioned 2020-10-02T06:41:49Z
dc.date.available 2020-10-02T06:41:49Z
dc.date.issued 1821 lt
dc.identifier.other 519535/1
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28010
dc.description GRODDECK, Gottfried Ernest (Gotfrydas Ernestas Grodekas) *1762-11-17 Gdanske (Gdańsk, Lenkija) †1825-04-13 Kijowiec (prie Minsko, Baltarusija), filologas, literatūros kritikas, vertėjas, VU profesorius, bibliotekos direktorius. Baigė Gdansko gimnaziją. 1782-1786 studijavo klasikinę filologiją Getingeno (Göttingen) universitete. 1786 apgynė daktaro disertaciją. 1787-1793 dirbo Adomo Kazimiero Čartoriskio (Adam Kazimierz Czartoryski) sūnų mokytoju, bibliotekininku Pulavuose (Puławy, Lenkija). 1793-1796 gyveno Lancute (Łańcut, Lenkija), mokė Henriką Liudviką Liubomirskį (Henryk Ludwik Lubomirski). 1804-1825 VU dėstė graikų ir lotynų kalbas, antikinę literatūrą, profesorius. 1810 VU įkūrė seminarą klasikinės filologijos mokytojams rengti. Nuo 1804 VU bibliotekos direktorius. Reformavo ir patobulino bibliotekos veiklą: 1815 knygas ėmė išduoti į namus universiteto darbuotojams ir studentams, įrengė 90 vietų skaityklą. Jo iniciatyva sudarytas bibliotekos abėcėlinis ir sisteminis katalogai. 1805-1806 buvo vienas "Dziennik Wileński" redaktorių, 1806 redagavo "Gazeta Literacka Wileńska". Masonų ložių narys. Nuo 1817 VU numizmatikos kabineto vedėjas. 1819-1825 Varšuvos mokslo bičiulių draugijos narys-korespondentas. Rašė vokiečių, lenkų, lotynų kalbomis mitologijos, kalbos, literatūros, istoriografijos, numizmatikos, pedagogikos klausimais. Leido ir komentavo graikų bei romėnų autorių raštus. Svarbiausi veikalai: "Senosios graikų literatūros palyginimas su vokiškąja ir naująja grožine literatūra" (Über die Vergleichung der alten besonders greichischen mit der deutschen und neueren schönen Literatur, 1788), "Graikų raštijos istorijos pradžia" (Initia historiae Graecorum litterariae, 2 t., 1821-1823). Literatūra: Groddeck Gottfried Ernest. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 190; Mężyński, Kazimierz. Gotfryd Ernest Groddeck - profesor Adama Mickiewicza : próba rewizji. Gdańsk, 1974. 314 p.; Sinko, Tadeusz. Groddeck, Godfryd Ernest. In: Polski Słownik Biograficzny. Wrocław, etc., 1959-1960, t. 8, p. 603-607. (Parengė Aida Grybienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Dviejų tomų Gotfrydo Ernesto Grodeko veikalas "Initia historiae Graecorum litterariae" (liet. "Graikų raštijos istorijos pradžia") 1821-1823 metais išspausdintas Vilniuje Juozapo Zavadzkio spaustuvėje. Pirmąjį tomą sudaro įžanga, graikų raštijos apžvalga ir dvi dalys: "Pirmasis amžius nuo Homero iki Pindaro : epinė poezija, lyrika, didaktika" (900-490 m. pr. Kr.), "Nuo Pindaro iki Aleksandro Makedoniečio mirties" (490-324 m. pr. Kr.). Antrasis tomas skirtas graikų raštijos trečiajam amžiui nuo Aleksandro Makedoniečio mirties iki Konstantino Didžiojo (324 m. pr. Kr.-323 m.) ir nuo Konstantino Didžiojo iki Bizantijos žlugimo (324-1453 m.). Knygoje plačiai aptariama ne tik literatūrinė kūryba, bet ir politikų, filosofų, matematikų, medikų, astronomų, istorikų rašytinis palikimas nuo seniausių laikų iki XV a. vid. Kiekvieno skyrelio pabaigoje spausdinamas panaudotos literatūros sąrašas. Antrajame leidinio tome pateikiami pirmojo ir antrojo tomų papildymai, vardų ir dalykų rodyklės, klaidų atitaisymai. (Parengė Aida Grybienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-10-02T06:41:48Z No. of bitstreams: 1 217000t1.pdf: 104237674 bytes, checksum: 3e54f3754e22816ae9650b0797be2173 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-10-02T06:41:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 217000t1.pdf: 104237674 bytes, checksum: 3e54f3754e22816ae9650b0797be2173 (MD5) Previous issue date: 1821 en
dc.relation.isformatof Initia historiae Graecorum litterariae / Godofr. Ernestus Groddeck. Vilnae : sumtibus Iosephi Zawadzki, 1821. VIII, 226 puslapiai. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000217000 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Initia historiae Graecorum litterariae lt
dc.type Knygos lt
dc.language.iso la lt


Files in this item

217000.pdf
Size: 161.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account