THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Я, Александр Иванович Ходковича, маршалок... короля... Жикгимонта, чиню знаменито... записываю жоне моей, пани Василисе...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-10-05T13:01:48Z
dc.date.available 2020-10-05T13:01:48Z
dc.date.issued 1513-11-11 lt
dc.identifier.other F2-39
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28026
dc.description.abstract Aleksandro, Jono s., Chodkevičiaus raštas, kuriuo savo žmonai, kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus Jaroslavičiaus dukteriai Vasilisai, už įneštas su dalimi brangenybes užrašo kaip įkraitį (veną) 4 tūkstančius kapų lietuviškų grašių iš savo Supraslio miesto, Berestovicos, Rosės dvarų ir Bludenio girios bei perleidžia tas valdas žmonai ligi gyvos galvos. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-10-05T13:01:48Z No. of bitstreams: 1 80250.pdf: 6783555 bytes, checksum: a3545605aa672592f0ed06823e48d16f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-10-05T13:01:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 80250.pdf: 6783555 bytes, checksum: a3545605aa672592f0ed06823e48d16f (MD5) Previous issue date: 1513-11-11 en
dc.relation Pergamentai rusų kalba. F2, LDK valdovų privilegijos ir diplomai. lt
dc.relation.isformatof Я, Александр Иванович Ходковича, маршалок... короля... Жикгимонта, чиню знаменито... записываю жоне моей, пани Василисе... . Pinskas, 1513 11 11. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000080250 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Pargamentai lt
dc.subject Supraslė (Lenkija) lt
dc.title Я, Александр Иванович Ходковича, маршалок... короля... Жикгимонта, чиню знаменито... записываю жоне моей, пани Василисе... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap., 25 eilutės ; 54x44. lt
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso be lt


Files in this item

80250.pdf
Size: 6.469Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account