Show simple item record

dc.creator Łaguna, Stosław lt
dc.date.accessioned 2021-03-02T06:14:31Z
dc.date.available 2021-03-02T06:14:31Z
dc.date.issued 1915 lt
dc.identifier.other 68727
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28150
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-03-02T06:14:31Z No. of bitstreams: 1 16065.pdf: 596269976 bytes, checksum: 21af41122f32c7ec8a4f55aa32d13fcf (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-03-02T06:14:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 16065.pdf: 596269976 bytes, checksum: 21af41122f32c7ec8a4f55aa32d13fcf (MD5) Previous issue date: 1915 en
dc.relation.isformatof Pisma Stosława Łaguny / poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym przez Józefa Bielińskiego. Warszawa : skład główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1915. XLII, 606 puslapiai, [1] portreto lapas. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000016065 lt
dc.rights InC lt
dc.title Pisma Stosława Łaguny lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

16065.pdf
Size: 568.6Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account