THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Reforma Uniwersytetu Wileńskiego i szkół jemu podwładnych za rektoratu Twardowskiego

Show simple item record

dc.creator Bieliński, Józef lt
dc.date.accessioned 2021-03-02T06:24:28Z
dc.date.available 2021-03-02T06:24:28Z
dc.date.issued 1895 lt
dc.identifier.other 73220
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28153
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-03-02T06:24:28Z No. of bitstreams: 1 181497.pdf: 111152279 bytes, checksum: e5ece9d63ed88393a28c7e083bb9e229 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-03-02T06:24:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 181497.pdf: 111152279 bytes, checksum: e5ece9d63ed88393a28c7e083bb9e229 (MD5) Previous issue date: 1895 en
dc.relation.isformatof Reforma Uniwersytetu Wileńskiego i szkół jemu podwładnych za rektoratu Twardowskiego : dokumenta urzędowe z "Teki Twardowskiego" / podał i słowem wstępnem poprzedził Szeliga (i.e. Józef Bieliński). W Krakowie : nakładem Akademii Umiejętności, 1895w Krakowie : w Drukarni "Czasu". 135 p. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000181497 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Reforma Uniwersytetu Wileńskiego i szkół jemu podwładnych za rektoratu Twardowskiego lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

181497.pdf
Size: 106.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account