Show simple item record

dc.creator Biržys, Petras lt
dc.date.accessioned 2021-06-06T10:29:30Z
dc.date.available 2021-06-06T10:29:30Z
dc.date.issued 1937 lt
dc.identifier.other 58214/6
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28263
dc.description Biržys Petras (*1896–†1970) – Lietuvos karininkas, savanoris, literatas, dainininkas, aktorius mėgėjas, etnografas. Gimė Liudiškiuose, Anykščių vls. Po 1905 m. revoliucijos tėvui emigravus į Ameriką, motina viena augino sūnų. Mokėsi Utenos keturklasėje mokykloje, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijoje. 1917 m. baigė Maskvos komercinę mokyklą. Grįžęs iš Rusijos 1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. baigė Lietuvos karo mokyklą Kaune, tapo karininku. Išleistas į atsargą nuo 1921 m. dirbo mokytoju Alovėje, Pagėgiuose, Radviliškyje. 1924–1927 m. studijavo Kaune Lietuvos universtiteto Humanitarinių mokslų fakultete literatūrą ir teologiją, tačiau nebaigė. 1926 ir 1929 m. keliavo po Pietų Ameriką, kur koncertavo lietuviams. Nuo 1930 m. Kauno radiofone vedė laidą „Pupų Dėdės pastogėje“, taip pat važinėjo po Lietuvą ir rinko istorinę medžiagą įvairių vietovių istorijai. Lankydamas Lietuvos vietoves su muzikine programa bei susidomėjęs istorija, Akiro slapyvardžiu išleido apybraižų ir monografijų seriją „Lietuvos miestai ir miesteliai“ (1927–1937). Plačiai bendradarbiavo to meto spaudoje. Iš viso parašė 19 knygų, kelis šimtus straipsnių periodinėje spaudoje, išleido 31 muzikos kūrinių plokštelę. Po karo gyveno ir dirbo Vilniuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse. Slapyvardžiai: Liūdiškietis, Akiras, Pupų Dėdė. Lankydamas Lietuvos vietoves su muzikine programa bei susidomėjęs istorija, Akiro slapyvardžiu išleido apybraižų ir monografijų seriją „Lietuvos miestai ir miesteliai“ (1927–1937). Šio leidybinio sumanymo įgyvendinimui labai pasitarnavo faktas, kad ruošiantis minėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetį, Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento iniciatyva, valsčių savivaldybėse jau buvo sukaupta istorinės medžiagos apie savivaldą. Iš pradžių išėjo skirtos valsčiams: Vyžuonos (1927), Anykščiai, Taujėnai (1928), vėliau – apskritims: Alytaus apskritis (1931), Biržų apskritis (1932), Kėdainių apskritis (1934), Marijampolės apskritis (1937). Buvo parašęs apie Kauno, Panevėžio, Mažeikių apskritis, bet rankraščiai neišliko. Tai didelės apimties veikalai, kur pateikiami istoriniai faktai, miestų ir miestelių apžvalgos, padavimai, žmonių biografijos, jų nuveikti darbai. Leidiniai gausiai iliustruoti. Daugiausiais remiamasi žmonių pasakojimais. Kaip nurodo tyrėjai, Biržio darbai apie apskritis turi kultūrinę vertę, jie prisidėjo prie tautinės savimonės ugdymo ir puoselėjimo, mokė mylėti ir pažinti Lietuvą. Vėliau šia koncepcija remtasi Jungtinėse Amerikos Valstijose Broniaus Kviklio redaguotoje keturtomėje enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ (4 t., 1964–1968). Pagrindinė literatūra: Biržys Petras http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=57; Biržys, Petras. Atsiminimai / Pupų Dėdė [parengė Teodoras Četrauskas]. Vilnius: Vaga, 1999. 220 p.; Girdvainis, Juozas. Pupų Dėdės armonikos akordai. In: Naujoji Romuva. 2016, Nr. 4, p. 61-67; Petreikis, Tomas. Istoriografiniai amžininkų tekstai apie Lietuvos valstybės atkūrimą kaip lokalinės galvosenos raiškos vieta (Panevėžio apskrities atvejis). In: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Akademinė leidyba 2017, p. 147–168. (Bibliotheca Lituana, IV). (Biogramą parengė Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Skaitmenintas objektas – serija „Lietuvos miestai ir miesteliai“, skirta apskritims: Alytaus apskritis (T. 1, 1931), Biržų apskritis (T. 2, 1932), Kėdainių apskritis (T. 3, 1934), Marijampolės apskritis (T. 6, 1937). Lietuvos karininkas, savanoris, literatas, dainininkas, aktorius mėgėjas, etnografas Petras Biržys, pasivadinęs Akiro slapyvardžiu, parengė šiuos leidinius, lankydamas Lietuvos vietoves su muzikine programa bei susidomėjęs Lietuvos istorija. Pradžioje buvo išleistos valsčiams skirtos knygos: Vyžuonos (1927), Anykščiai, Taujėnai (1928), vėliau pereita prie platesnių, skirtų apskritims. Tai didelės apimties, gausiai iliustruotos kraštotyrinės apybraižos. Planuota išleisti apie visas Lietuvos apskritis. Manoma, kad buvo parašyta ir apie Kauno, Panevėžio, Mažeikių apskritis, bet rankraščiai neišliko. Daugiausiai remtasi tiesiogiai užrašytais žmonių pasakojimais bei medžiaga, kuri buvo sukaupta valsčiuose Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento iniciatyva. Kaip nurodo tyrėjai, Biržio darbai apie apskritis turi kultūrinę vertę, jie prisidėjo prie tautinės savimonės ugdymo ir puoselėjimo, mokė mylėti ir pažinti Lietuvą. (Parengė Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-06-06T10:29:30Z No. of bitstreams: 1 98238.pdf: 446431934 bytes, checksum: bc00cfd728d5fd6912c0d19dc71b93a6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-06-06T10:29:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 98238.pdf: 446431934 bytes, checksum: bc00cfd728d5fd6912c0d19dc71b93a6 (MD5) Previous issue date: 1937 en
dc.relation.isformatof Lietuvos miestai ir miesteliai / Akiras-Biržys. Marijampolė : "Dirvos" bendrovės leidinys, 1937. 517 puslapių. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000098238 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.title Lietuvos miestai ir miesteliai lt
dc.title.alternative Marijampolės apskritis lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso lt lt


Files in this item

98238.pdf
Size: 425.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account