THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Upytės bajorų Merkelio Šemetos ir Jono Dzievočkos skolų dokumentai

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-09-23T06:37:05Z
dc.date.available 2021-09-23T06:37:05Z
dc.date.issued 1594 lt
dc.date.issued 1595 lt
dc.date.issued 1596 lt
dc.date.issued 1597 lt
dc.identifier.other F12-3917
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28524
dc.description.abstract Upytės bajorų Merkelio Šemetos ir Jono Dzievočkos skolų dokumentai: M. Šemetos raštas, kuriuo užstato J. Dzievočkai savo duoklininkus Medinių ir Padaugyvenės km. bei Uošos ir Buojų laukuose prie Daugyvenės upės, duoklininkų inventorius ir pakvitavimai skolą grąžinus; liečia Malūnų dv. Upytės pav. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-09-23T06:37:04Z No. of bitstreams: 1 84660.pdf: 50272816 bytes, checksum: 7b169cf6332fd2f49de48e8e9f0304ae (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-09-23T06:37:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 84660.pdf: 50272816 bytes, checksum: 7b169cf6332fd2f49de48e8e9f0304ae (MD5) Previous issue date: 1594 en
dc.relation Kauno universiteto bibliotekos varia. F12, Dvarų dokumentai. Upytės pavietas. lt
dc.relation.isformatof Upytės bajorų Merkelio Šemetos ir Jono Dzievočkos skolų dokumentai. 1594-1597. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000084660 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Kauno universiteto biblioteka - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Upytė (Panevėžio rajono savivaldybė, Lietuva) lt
dc.subject Mediniai (Pasvalio rajono savivaldybė, Lietuva) lt
dc.subject Daugyvenės upė (Lietuva) lt
dc.title Upytės bajorų Merkelio Šemetos ir Jono Dzievočkos skolų dokumentai lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 11 lapų ; 34x21 ir mažiau. lt
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso be lt


Files in this item

84660.pdf
Size: 47.94Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account