THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Portretai fotografiniuose ir meniniuose atvirukuose [1905-1996] / Portraits on photo and art postcards [1905-1996]