THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Historia o srogiem przesladowaniu Kościoła Bożego, w ktorey są wypisane sprawy onych meczennikow ...

Show simple item record

dc.creator Bazylik, Cyprian
dc.date.accessioned 2015-01-05T11:41:19Z
dc.date.available 2015-01-05T11:41:19Z
dc.date.issued 1567 lt
dc.identifier.other L-16/2-8//46318
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/302
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-01-05T11:41:19Z No. of bitstreams: 1 164818.pdf: 796599879 bytes, checksum: c67ae7f6712fd1bc5bd30b61a03c3e23 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-01-05T11:41:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 164818.pdf: 796599879 bytes, checksum: c67ae7f6712fd1bc5bd30b61a03c3e23 (MD5) Previous issue date: 1567 en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Bazylik, Cyprian. Historia o srogiem przesladowaniu Kościoła Bożego, w ktorey są wypisane sprawy onych meczennikow ... / z łacińskiego ięzyka na polski przełożona przez Cypriana Bazylika. W Brześćiu Litewskim drukowano : [s. n.], 1567. dnia 17. Maia. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000164818 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Historia o srogiem przesladowaniu Kościoła Bożego, w ktorey są wypisane sprawy onych meczennikow ... lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

164818.pdf
Size: 759.6Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account