THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Przywiley na miasteczko Opole... w ymie panskie amen. Na wieczną pamiec... my, Jan dziedzic (?) z Opola y pan z Slupczey, z Konar (?)... przed naszą slachetnoscią stanąwszy opatrzni mezowie, miesczanie nasi w Opolu... prosieli... nas... abysmy im inszy list na... prawa miasteczka... Opola dali...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2023-01-19T11:37:19Z
dc.date.available 2023-01-19T11:37:19Z
dc.date.issued 1478 02 01 lt
dc.identifier.other F1-503
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/30432
dc.description.abstract Jono Slupeckio raštas, kuriuo suteikia įvairių teisių Liublino vaivadijos Opolės miesteliui. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2023-01-19T11:37:19Z No. of bitstreams: 1 71218.pdf: 11287470 bytes, checksum: b3dbb379dbda0dec68db7640e749a547 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2023-01-19T11:37:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71218.pdf: 11287470 bytes, checksum: b3dbb379dbda0dec68db7640e749a547 (MD5) Previous issue date: 1478 en
dc.relation Pergamentų rinkinys B1. F1, XV a. lt
dc.relation.isformatof Przywiley na miasteczko Opole... w ymie panskie amen. Na wieczną pamiec... my, Jan dziedzic (?) z Opola y pan z Slupczey, z Konar (?)... przed naszą slachetnoscią stanąwszy opatrzni mezowie, miesczanie nasi w Opolu... prosieli... nas... abysmy im inszy list na... prawa miasteczka... Opola dali...1478 02 01, 1 lapas, 52 eilutės ; 35 x 43 cm. lt
dc.relation.uri https://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04mns&doc_number=000071218 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Pergamentai lt
dc.subject Opolė (Lenkija) lt
dc.title Przywiley na miasteczko Opole... w ymie panskie amen. Na wieczną pamiec... my, Jan dziedzic (?) z Opola y pan z Slupczey, z Konar (?)... przed naszą slachetnoscią stanąwszy opatrzni mezowie, miesczanie nasi w Opolu... prosieli... nas... abysmy im inszy list na... prawa miasteczka... Opola dali... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso pl lt


Files in this item

71218.pdf
Size: 10.76Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account