THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Apsakimas ir pagraudenimas. Nuo vyrausybės numanyta yra, jog burai ... sawo galwyams be kerdžaus į uždraudžamas wietas karalaus girresa ant ganyklos nueiti duoda ...

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm III (1770-1840), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2015-11-10T11:28:37Z
dc.date.available 2015-11-10T11:28:37Z
dc.date.issued 1800 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3070
dc.description.abstract [Prūsijos valdžios įsakas dėl draudimo ganyti gyvulius karaliaus giriose].
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-11-10T11:28:37Z No. of bitstreams: 1 253288.pdf: 993089 bytes, checksum: 42c6c5def87123ebbfb8e596c58b8a14 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-11-10T11:28:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253288.pdf: 993089 bytes, checksum: 42c6c5def87123ebbfb8e596c58b8a14 (MD5) Previous issue date: 1800 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Apsakimas ir pagraudenimas. Nuo vyrausybės numanyta yra, jog burai ... sawo galwyams be kerdžaus į uždraudžamas wietas karalaus girresa ant ganyklos nueiti duoda ... Karaliaučius , 1800. [1] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253288 -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.subject Ediktai -
dc.title Apsakimas ir pagraudenimas. Nuo vyrausybės numanyta yra, jog burai ... sawo galwyams be kerdžaus į uždraudžamas wietas karalaus girresa ant ganyklos nueiti duoda ... -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Apsakymas ir pagraudenimas ... -
dc.type Raštas


Files in this item

253288.pdf
Size: 969.8Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account