THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Paliepimmas karaliszkas, kad į prussiszkus miestus kupčaujantiejie lenkiszki edelmonai taip maž, kaip ir maskolei, žydai [...]

Show simple item record

dc.creator Friedrich II (1712-1786), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2015-11-12T09:15:53Z
dc.date.available 2015-11-12T09:15:53Z
dc.date.issued 1753 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3120
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho II įsakas]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-11-12T09:15:53Z No. of bitstreams: 1 254984.pdf: 3445389 bytes, checksum: 4d1b29dab39ca46c7a697d17550a4018 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-11-12T09:15:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 254984.pdf: 3445389 bytes, checksum: 4d1b29dab39ca46c7a697d17550a4018 (MD5) Previous issue date: 1753 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Paliepimmas karaliszkas, kad į prussiszkus miestus kupčaujantiejie lenkiszki edelmonai taip maž, kaip ir maskolei, žydai ir wissotenay wissi swetimi, vandens ar žemės kelliu kelliaujentiejie ney pakeliui ney miestose ne maž komi nebutu užkabinti. Karalauczuje : išspausta ... pas Joną Endrikį Artungą, 1753. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000254984 -
dc.subject Ediktai -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.title Paliepimmas karaliszkas, kad į prussiszkus miestus kupčaujantiejie lenkiszki edelmonai taip maž, kaip ir maskolei, žydai [...] -
dc.type Raštas -


Files in this item

254984.pdf
Size: 3.285Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account