THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Aleksandro Pilsudskio, Jono Pilsudskio senelio brolio sūnaus, mirusio studijuojant Maskvos universitete, albumėlis su universiteto draugų nuotraukomis].

Show simple item record

local.coverage.temporal 1856-1962 -
dc.date.accessioned 2016-01-13T11:21:31Z
dc.date.available 2016-01-13T11:21:31Z
dc.identifier.other F161-15
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3566
dc.description.abstract Nuotraukose Dzievonskis Jonas, Bartkanas Krištupas, Lenskis Zenonas, Smolikas Jonas, Visnievskis Juozas, Pokosinskis Feliksas, Radvila M., Puzyna J., Savickis Juozas, Požeckis Juozas, Miklaševskis (?) Konstantas, Masnievičius (?), Dziekovskis, Žylinskas Tadas, Sobolevskis Liudvikas. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-01-13T11:21:31Z No. of bitstreams: 1 72388.pdf: 3407422 bytes, checksum: d179d71af760a8da280b7d62324cf15e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-01-13T11:21:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72388.pdf: 3407422 bytes, checksum: d179d71af760a8da280b7d62324cf15e (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Aleksandro Pilsudskio, Jono Pilsudskio senelio brolio sūnaus, mirusio studijuojant Maskvos universitete, albumėlis su universiteto draugų nuotraukomis]. 1856-1962. 16 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072388 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Pilsudskių giminės rankraščių fondas
dc.subject Pilsudskis, Aleksandras
dc.title [Aleksandro Pilsudskio, Jono Pilsudskio senelio brolio sūnaus, mirusio studijuojant Maskvos universitete, albumėlis su universiteto draugų nuotraukomis]. -
dc.type Nuotraukos -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

72388.pdf
Size: 3.249Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account