THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Жыкгимонт третии, Божю м[ило]стю король польскии, великии княз литовскии, рускии, прускии, жомоитскии, мазовецкии, ифлянтскии а шведскии, кгодскии, вандальскии дедичъны король.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-01-21T14:05:28Z
dc.date.available 2016-01-21T14:05:28Z
dc.date.issued 1605-01-28 -
dc.identifier.other F198-518
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3676
dc.description.abstract Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Vazos privilegija, patvirtinanti Jurbarko bažnyčios teisę į Žindutės (Žindaičių?) kaimą su užusieniais ir žeme prie Mituvos bei teisę rinkti bažnyčiai mokestį iš viso Jurbarko valsčiaus. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-01-21T14:05:28Z No. of bitstreams: 1 71857.pdf: 1166432 bytes, checksum: 39a515cc1f6acf421c770d50eda58e97 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-01-21T14:05:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71857.pdf: 1166432 bytes, checksum: 39a515cc1f6acf421c770d50eda58e97 (MD5) Previous issue date: 1605-01-28 en
dc.language be -
dc.relation.isformatof Жыкгимонт третии, Божю м[ило]стю король польскии, великии княз литовскии, рускии, прускии, жомоитскии, мазовецкии, ифлянтскии а шведскии, кгодскии, вандальскии дедичъны король. Varšuva., 1605 01 28. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071857 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title Жыкгимонт третии, Божю м[ило]стю король польскии, великии княз литовскии, рускии, прускии, жомоитскии, мазовецкии, ифлянтскии а шведскии, кгодскии, вандальскии дедичъны король. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

71857.pdf
Size: 1.112Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account