THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Atkartuota ir aštrinta karališka gromata kad žydai ir kitti prasti kromininkai sawo taworus ant kėmų netur wežti ir po nammus parduoti

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm I (1688-1740), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2016-05-02T07:44:19Z
dc.date.available 2016-05-02T07:44:19Z
dc.date.issued 1737 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4493
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl drauimo smulkiems prekybininkams prekiauti kaimuose]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-02T07:44:19Z No. of bitstreams: 1 253396.pdf: 3216232 bytes, checksum: 040a60136cb34281fabd784af49877d1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-02T07:44:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253396.pdf: 3216232 bytes, checksum: 040a60136cb34281fabd784af49877d1 (MD5) Previous issue date: 1737 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Atkartuota ir aštrinta karališka gromata kad žydai ir kitti prasti kromininkai sawo taworus ant kėmų netur wežti ir po nammus parduoti : [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl drauimo smulkiems prekybininkams prekiauti kaimuose / vertė J. Braškys]. Karalauczuje : išspausta pas Joną Priczku Reisnerį, 1737. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253396 -
dc.subject Ediktai -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.title Atkartuota ir aštrinta karališka gromata kad žydai ir kitti prasti kromininkai sawo taworus ant kėmų netur wežti ir po nammus parduoti -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Atkartota ir aštrinta karališka gromata, kad žydai ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

253396.pdf
Size: 3.067Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account