THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Atkartuotas ir aštrintas karališkas apsakimas, kad ubbag-žydai, kurrie po swietą bastosi sennus drabužus nusipirkdami ir parduodinėdami į žemmes maloningiausojo musų karalaus [...]

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm I (1688-1740), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2016-05-02T08:08:40Z
dc.date.available 2016-05-02T08:08:40Z
dc.date.issued 1738 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4495
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo įsakas, draudžiąs įsileisti į Prūsiją žydus, prekiaujančius skarmalais]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-02T08:08:40Z No. of bitstreams: 1 253407.pdf: 3927815 bytes, checksum: 3d491ddc5ddb3ff72f1245ee1d861fa0 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-02T08:08:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253407.pdf: 3927815 bytes, checksum: 3d491ddc5ddb3ff72f1245ee1d861fa0 (MD5) Previous issue date: 1738 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Atkartuotas ir aštrintas karališkas apsakimas, kad ubbag-žydai, kurrie po swietą bastosi sennus drabužus nusipirkdami ir parduodinėdami į žemmes maloningiausojo musų karalaus daugiaus nebus įleisti, bet tuojaus prie rubežaus atgallios warryti : [Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo įsakas, draudžiąs įsileisti į Prūsiją žydus, prekiaujančius skarmalais]. Karalaucziuje : raštais išspaustas pas Joną Priczkų Reisnerį, 1738. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253407 -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.subject Ediktai -
dc.title Atkartuotas ir aštrintas karališkas apsakimas, kad ubbag-žydai, kurrie po swietą bastosi sennus drabužus nusipirkdami ir parduodinėdami į žemmes maloningiausojo musų karalaus [...] -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Atkartotas ir aštrintas karališkas apsakymas ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

253407.pdf
Size: 3.745Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account