THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Lituanistikos plėtros programa (2009-2015) / Lithuanian studies development programme

Lituanistikos plėtros programa (2009-2015) / Lithuanian studies development programme

 

Programos paskirtis – plėtoti ir skatinti lituanistikos mokslinius tyrimus, padėti įgyvendinti lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą, sustiprinti lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatų indėlį į valstybės humanistikos plėtrą, suteikti mokslinį pagrindą tautinės savimonės ugdymui ir lituanistinio paveldo apsaugai. Programa koordinavo ir integravo svarbiausiuosius lituanistikos mokslinius tyrimus, užtikrino gautų mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje. Įvyko devyni kvietimai pagal 4 programos priemonių grupes. Buvo teikiamos paraiškos įgyvendinti projektus, kuriuose planuoti moksliniai tyrimai įvairiose lituanistikos kryptyse, numatyta jų sklaida, tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra bei plėtra, lituanistikos mokslinių darbų vertimas iš ir į užsienio kalbas, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas organizuojant nacionalinius ir tarptautinius renginius. Programai buvo skirta 9 687 065,6 Eur. Vykdyti 486 mokslo ir sklaidos projektai, kuriuose dalyvavo per 1000 tyrėjų iš 24 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų. Programos rezultatai – per 400 knygų, iš kurių 172 mokslo monografijos, studijos ir sintetiniai veikalai, 130 fundamentinių šaltinių leidiniai, 58 tęstiniai ir mokslo straipsnių rinkiniai, 25 lituanistinių veikalų vertimai iš ir į užsienio kalbas. Programos lėšomis finansuota 19 lituanistinių žurnalų leidyba.

* * *

As the title suggests, this Programme deals with Lithuanistics specifically, focused on research in different fields of Lithuanian studies, dissemination of the results of such research and enhancement of researcher qualification, development and monitoring of digital information resources in Lithuanian studies, national and international dissemination of studies of Lithuanian philology, promotion of international relations and international recognition as well as publishing of works in Lithuanian philology.

Search DSpace


Browse

My Account

RSS Feeds