THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Lepkovskis (Łepkowski) Juzefas - Adomui Zavadskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-09-30T07:37:21Z
dc.date.available 2016-09-30T07:37:21Z
dc.date.issued 1855-04-20 -
dc.identifier.other F7-726
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6675
dc.description.abstract 1 laiškas apie archeologijos straipsnių, spausdintų Poznanės, Varšuvos, Galicijos periodiniuose leidiniuose, išleidimą atskiru rinkiniu, į kurį įtrauktų ir laiškus iš mokslinių ekspedicijų; apie rinkinio išleidimo sąlygas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-09-30T07:37:21Z No. of bitstreams: 1 73695.pdf: 3762196 bytes, checksum: f4db80f17fa21ff66420df515a7a96c1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-09-30T07:37:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73695.pdf: 3762196 bytes, checksum: f4db80f17fa21ff66420df515a7a96c1 (MD5) Previous issue date: 1855-04-20 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Lepkovskis (Łepkowski) Juzefas - Adomui Zavadskiui. Krokuva, 1855.04.20. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073695 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Lepkovskis (Łepkowski) Juzefas - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

73695.pdf
Size: 3.587Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account