THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Alfonso Šešplaukio-Tyruolio dokumentinis paveldas lituanistinėje dr. K. Pemkaus kolekcijoje (Klaipėdos universiteto biblioteka)

Show simple item record

dc.creator Steponavičiūtė, Danutė -
dc.date.accessioned 2016-11-22T11:41:09Z
dc.date.available 2016-11-22T11:41:09Z
dc.date.issued 2015 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7075
dc.description Moksliniai straipsniai / Scientific articles -
dc.description.abstract Lietuvoje saugomuose lietuvių išeivių archyvuose galima rasti nemažai netyrinėto dokumentinio paveldo. Klaipėdos universiteto bibliotekoje veikiančioje dr. Kazio Pemkaus bibliotekoje-archyve šio paveldo tvarkymas dar tik pradedamas. Archyve surinktas žymių lietuvių išeivijos veikėjų, rašytojų, menininkų ir kitų asmenų dokumentinis palikimas. Šiame straipsnyje pristatomas literatūros mokslininko, poeto, vertėjo, pedagogo Alfonso Šešplaukio-Tyruolio (1909–2006) dokumentinis paveldas. Jame gausu medžiagos apie visapusišką šio šviesaus žmogaus veiklą. A. Šešplaukis-Tyruolis ne tik pats rašė poeziją, literatūros mokslo darbus, bet ir vertė iš keleto kalbų, sudarė antologijas, parengė vadovėlius, nemažai nuveikė bibliografijos srityje. Straipsnyje trumpai pristatoma archyve saugoma A. Šešplaukio-Tyruolio korespondencija. -
dc.description.abstract The library-archive of well-known bibliophile Dr. Kazys Pemkus in the Klaipėda University Library contains both archival material and a valuable lituanistic collection of books and periodicals. The archival part of the collection includes documentary heritage of famous Lithuanian organizations, notable Lithuanian exiles, writers and scientists. This article presents the part of the Pemkus collection containing the documentary heritage of a Lithuanian poet, literary scientist, translator and educator, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis (1909–2006). In 1944 A. Šešplaukis-Tyruolis left Lithuania and moved to Austria. In 1949 he came to the U.S.A., where he faced all the challenges of the exile. A. Šešplaukis-Tyruolis wrote poetry, research articles, reviews, and translated from German, Italian, English, and Latin. He also compiled several textbooks and a bibliography, Lituanica collections in European research libraries. His better known translations are from Novalis (Himnai nakčiai ), Schondoch (Stebuklas Prūsuose arba Lietuvos karaliaus krikštas) Peter Suchenwirt (Žygis į Lietuvą 1377 m.), and Dante Alighieri (Naujas gyvenimas). The archive contains materials related to Šešplaukis-Tyruolis’ compilation of anthologies such as Žvaigždžių sonatos, Nemarioji žemė, Vainikas, Kryžius, Lelija, as well typescripts of the textbook Ten, kur Nemunas banguoja. It also includes other works of A. Šešplaukis-Tyruolis such as Lietuva pasaulinėje literatūroje, Religinis pradas Maironio kūryboje. A. Šešplaukis-Tyruolis’ correspondence is of considerable interest. He communicated with leading exile writers, public figures, culture people and scientists. The most popular subjects of this communication are publishing, teaching, and writing articles and reviews. The article discusses the correspondence of A. Šešplaukis-Tyruolis with such poets as B. Brazdžionis, K. Bradūnas, artist and writer P. Jurkus, Lithuanian diplomat B. K. Balutis, priest, writer and journalist J. Prunskis and others. The documentary heritage of Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis acquaints us not just with himself as a diligent and enlightened person, but with the life of the Lithuanian exile in general. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-11-22T11:41:09Z No. of bitstreams: 1 121-134.pdf: 174028 bytes, checksum: f876fef8ef2b6ba5940c1f11d067765e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-11-22T11:41:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 121-134.pdf: 174028 bytes, checksum: f876fef8ef2b6ba5940c1f11d067765e (MD5) Previous issue date: 2015 en
dc.language lt -
dc.relation.ispartof Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2015, 2011/2012, p. 121-134. lt
dc.subject Kazys Pemkus -
dc.subject Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis -
dc.subject Išeivija -
dc.subject Dokumentinis paveldas -
dc.subject Klaipėdos universiteto biblioteka -
dc.title Alfonso Šešplaukio-Tyruolio dokumentinis paveldas lituanistinėje dr. K. Pemkaus kolekcijoje (Klaipėdos universiteto biblioteka) -
dc.title.alternative The Documentary Heritage of Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis in the Lituanistic Collection of Dr. Kazys Pemkus (the Klaipėda University Library) -
dc.type Straipsnis -


Files in this item

121-134.pdf
Size: 169.9Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account