THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Sedlnickis (Sedlnicki) - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-12-05T13:46:20Z
dc.date.available 2016-12-05T13:46:20Z
dc.date.issued 1758-01-02 -
dc.identifier.other F7-2200
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7328
dc.description.abstract 1 laiškas dėl kelionės į Bialistoką; praneša, jog rašys į Varšuvą, kad dėl turkų persiuntimo reikalų vyktų iždo raštininkas Gostkovskis (?); mini taurininko išvykimą į Radzynę bei Pinsko seniūno kelionę į Lvovą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-12-05T13:46:20Z No. of bitstreams: 1 75433.pdf: 4161932 bytes, checksum: f499093b02a640d2f46341bad68ba73d (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-12-05T13:46:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75433.pdf: 4161932 bytes, checksum: f499093b02a640d2f46341bad68ba73d (MD5) Previous issue date: 1758-01-02 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Sedlnickis (Sedlnicki) - neišaiškintam adresatui. 1758 01 02. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075433 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Sedlnickis (Sedlnicki) - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75433.pdf
Size: 3.969Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account