Show simple item record

local.coverage.temporal 1814-1819 -
dc.date.accessioned 2017-01-27T11:45:26Z
dc.date.available 2017-01-27T11:45:26Z
dc.identifier.other F7-1851
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7974
dc.description.abstract 18 laiškų apie netoli Vilniaus esančius palivarkus, kuriuos rekomenduoja M. Polinskiui-Pelkai pirkti ar išsinuomoti. Aptaria Andriūnų, Bokštų, Miliaučiznos, Raktiškių, Konvališkių žemes, baudžiauninkus, pajamas. Rašo apie kio reikalus, dėkoja už laiškus iš Paryžiaus. Yra prierašai jo broliui Valerijonui Gorskiui, Vilniaus universiteto mechanikos dėstytojui, nusiųstam į Vokietiją, Angliją ir Prancūziją susipažinti su praktine mechanika. Minimi: Potockiai, Tiškevičienė, J. Lelevelis, K. Kontrimas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-27T11:45:26Z No. of bitstreams: 1 75015.pdf: 98425088 bytes, checksum: e95b0f01c2c968947d48fe7526a24af5 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-27T11:45:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75015.pdf: 98425088 bytes, checksum: e95b0f01c2c968947d48fe7526a24af5 (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Gorskis Lukas - Mykolui Polinskiu-Pelkai. Ašmena, Pagauja, 1814-1819. 29 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075015 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus universitetas - Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Gorskis Lukas - Mykolui Polinskiu-Pelkai. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75015.pdf
Size: 93.86Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account